Text
Bild: David Paavig, 2010

Den dynamik som kännetecknar denna massage medför att man masserar endast benen och korsryggen vid första tillfället och andra gången endast ryggen och armarna. På detta vis fortsätter man sedan att växla mellan "benmassage" och "ryggmassage".
Benmassagen betonar en ström från fötterna uppåt.
Ryggmassagen betonar en ström från huvudet neråt.
I midjan ligger alltså en osynlig gräns för massörens händer men massagens verkan sprider sig vidare även till den omasserade kroppshalvan.
Dr. Pressels ord om detta upplägg är: "Blåser man in i ett rör från båda hållen samtidigt, står allting stilla." Ty ett viktigt syfte med denna massage är just att sätta en ström i rörelse och att stimulera den energi som varje människa har till ett friare flöde, uppåt och neråt mellan fötterna och huvudet. Denna självläkande kraft kan upplevas på olika sätt, t.ex. som värme (blodcirkulationen ökar), som lätthet, som avslappning (i musklerna), som trötthet (när slaggprodukter utsöndras), som beslutsamhet eller ljus stämning i själen, som musik eller närvaro för anden.