Lies Pressel utbildades i den Rytmiska massagen genom Olga Smits (som förresten på 30-talet ibland hade hospiterat hos dr. Pressel) och i avslutningskursen genom dr. Margarethe Hauschka (1896 - 1980) själv. Kurserna ägde rum på slott Bingenheim och i Stuttgart. På slutet av 50-talet fanns det ännu ingen skola i Bad Boll men det fanns i dr. Hauschkas kollegkrets den starka önskan att grunda och utgestalta en skola och enhetlig form för både den Rytmiska massagen och för den konstnärliga terapin.
Dr. Pressels arbete var här inte obekant, men det avvisades ( man ansåg det inte terapeutiskt försvarbart att genom massage även tilltala patientens astralkropp och jag). Lies Pressels samarbete med dr. Pressel förstogs inte heller inom denna kollegkrets. Dr. Hauschka själv uppskattade dr. Pressels arbete; detta ledde omkring 1978 en gång till att han ombads att hålla ett föredrag om sitt planetarbete för en avslutningskurs, vilket han gärna gjorde. Därpå yttrade dr.Hauschka önskan att han from. nu skulle förmedla dessa innehåll för varje avgångsgrupp. Denna önskan togs inte upp bland dr. Hauschkas kollegor, så att det förblev vid en gång.
Dr. Hauschka och dr. Pressel, båda två masserande läkare, stod varandra mänskligt nära i sitt tjänande, beskedliga men också konstnärligt förandligade sätt och dog samma år 1980.