Efter hemkomsten från Vitryssland 1948 började dr. Pressels arbete som skolläkare på Waldorfskolan i Stuttgart ( 1950-1955). I denna fas utvecklades massagen på vaderna: Barn och unga människor hade blivit traumatiserade genom kriget och således störda i sin kontakt till "Moder Jord", vilket yttrade sig i olika symtom. Genom att vaderna blev masserade kunde dessa människor "komma på fötter" igen och fortsätta att gestalta sitt "samtal med jorden". Snart upptäckte han att vaderna bokstavligt talat meddelade grunläggande information om hela människan, som kompletterade diagnosen via ryggen. 
Man får utgå ifrån att växlingen mellan ben- och ryggmassage fr.o.m. nu blev ett väsentligt karaktärsdrag för denna massage.