Foto: Privat, 1989
Bild: Privat, 1989

Andra kollegor ägnade dr. Pressels arbete så gott som ingen uppmärksamhet under hans livstid. Ett värdefullt undantag var den bayerska läkaren Gretl Stritzel (1911 - 2003) som visade allvarligt intresse och under de sista åren av hans liv några gånger om året arbetade med på mottagningen, för en vecka eller några dagar, just också för att lära sig hans massage. Hennes inverkan får vi tacka att ungefär 1975 ideen uppstod att hålla massagekurser