Alvin Paavig, 2010
Bild: David Paavig, 2010

I början av 60-talet uppstod även den såkallade "korsryggs-massagen" (se bild), som fogades till vadmassagen och senare utvidgades med höftledens behandling. Här måste konstateras att "Massagen enligt dr.Pressel" visserligen utvecklades fullständigt under hans ansvar, men till sitt innehåll också starkt av Lies Pressel, tex. vad gäller korsryggen, men också i den djupare förståelsen av samband.

I samarbetet med L. Pressel kom alltså förutom nya grepp även en annan tidsaspekt in i terapin och pauser uppstod helt naturligt; där kunde patienten uppleva en fördjupnig av massagens verkan.