Herr och fru Pressels samarbete avbröts ibland genom att det föddes fyra barn mellan 1960 och 1969; de växte upp i samma hus där patienterna gick in och ut. 
De flesta patienter var förtrogna med familjesituationen eftersom de kom genom år, ja, årtionden, regelbundet för behandling och rådgivning. En väsentlig mening med denna vårdform var att förebygga, friskvårda och allmänt stärkande ledsaga deras liv. Detta togs emot av många patienter och märktes vid influensaepidemier därigenom att mottagningen behövde vårda förvånansvärt få akut sjuka. Det förekom också ytterst sällan att dr. Pressel måste sköta om nödfall på nätter och helger. Detta må för en utomstående låta främmande eller förmätet. Men man får tänka på att i Indiens hälsosystem sedan gammalt husläkaren blir betald sålänge patienten är frisk: vid sjukdom måste läkaren arbeta gratis. Härigenom har där utvecklats en läkekonst och kultur som förstår sig på att hålla människor friska. Dr. Pressels massage kan man se som en europeisk variant därtill.