Från 1986 började även Lies Pressel att hålla kurser. Hon sammanfattade 2010 sina erfarenheter: