Från 1986 började även Lies Pressel att hålla kurser. Hon sammanfattade 2010 sina erfarenheter:

"Till att börja med höll jag kurserna enligt det ursprungliga mönstret: På en veckas kurs följde ca. ett halvt års "paus" (för att öva). Snart märkte jag att en deltagare efter en enda veckas kurs påstod sig vara "Presselmassör" och inte eftersträvade någon vidare utbildning. Eftersom jag kände (och känner) ett ansvar gentemot patienterna, blev detta ett stort problem för mig. Dessutom har jag gång på gång lagt märke till hur osäker och överansträngd eleverna känner sig när de efter bara en enda nybörjarvecka redan skall öva självständigt. En erfaren kollega rådde mig att erbjuda tre veckors nybörjarkurser. Tanken var att eleverna då skulle få med sig ett grundläggande kunnande, och dessutom skulle bara människor komma som menade allvar och inte bara ville "sniffa lite". Så blev det gjort, men efter de tre veckorna hörde jag ofta, "ack, om vi nu hade en vecka till..."
Även det önskemålet har jag gått tillmötes. Med tiden blev det dock allt svårare att begära av de intresserade att lämna sitt hem i fyra veckor, framför allt då det ofta var mödrar med yngre barn eller människor som inte kunde använda kursen som en yrkesutbildning. Därför ändrades schemat igen: till att börja med till en treveckors grundkurs följd av ca. tre månaders självständigt övande, sedan två veckors kurs med tre månaders övande; därpå igen två veckors kurs följd av tre månaders övningstid och slutligen 8 dagars kurs med prov och läkarseminarium.


I dagsläget är även detta för långt för många, därför erbjuder jag nu också 4 gånger 2 kursveckor med var sina tre månaders övningstid däremellan. Denna tidsplan har jag hållit mig till även i andra städer och i utlandet. Erfarenheten har visat att de första två veckorna - visserligen knappt men ändå - räcker till för att anlägga grundlaget och grundbegreppen, så att eleven då kan öva på icke-sjuka personer. I nästa avsnittet anläggs och övas sedan många ytterligare förlopp: Det som jag har tagit in från dr.Hauschkas massage kräver tekniskt en fullständigt annorlunda "hantering" av de egna händerna. På dessa skillnader riktas ett särskilt fokus, de måste förstås och övas. Deras motsättning gör att de är helt suveräna i hur de kan komplettera varandra, men enbart en omfattande och grundligt utbildad hand kan motsvara detta anspråk. Bakgrunderna till denna massage kan bli upptäckta i de sju planeternas kvaliteter som vi försöker att närma oss i det dagliga samtalet.
I tredje och fjärde avsnittet arbetar vi mycket på patientexempel och på terapiprocessens komposition, både teoretiskt och praktiskt. Man kan tala om en komposition, med många klangfärger, som av varje massör med tiden får sitt eget timbre. Genom åratal av övande blir händerna allt mera sensibla och ger impulserna vidare allt mera subtilt, så att det kan uppstå ett konstverk ur en massage: just ett stycke "läkekonst".
Denna skolning går naturligtvis långt utöver kursen.
Det står klart att varje massör med tiden får sin egen handstil. Detta är ett gott tecken ifall grundstrukturen och grundintentionen är så väl förinnerligade att det inte uppstår en förfalskning. Med varje förändring måste massören vara medveten över Varför och Hur. I såfall kan det nya egna innebära en värdefull berikning.
Idealschemat för denna utbildning skulle innebära att en treveckors grundkurs (alltid med den nämnda övningstiden) följdes av två avsnitt med varsina två veckor, slutligen 8 dagar med läkarseminarium och prov och "masterclass" på helger en gång om året. Att övningstiden inte borde överstiga tre månader har den anledningen att eventuella fel inte kan smyga sig in utan att snart bli korrigerade.
Många människor har en stark önskan att kunna hjälpa andra. Sträng självdisciplin och offervilja behövs. Detta förmedlas i kurserna. 
Det var dr. Pressels övertygelse att det för att lära sig denna massage inte behövdes några medicinska förkunskaper. Viktig tyckte han däremot var en grundläggande kunskap i den antroposofiska människobilden, framför allt de så kallade väsensleden. Det förutsätts även kroppslig och själslig hälsa. Avgörande för dr. Pressel var att han åt var och en som hade en läkeimpuls ville förmedla verktyg att kunna omsätta denna impuls." 

Efter de här beskrivna synpunkterna höll Lies Pressel sina kurser, from 1986 och fram till 2013, dels hemma hos sig och dels i olika länder: I Leipzig/DDR, i Jaroslawl/Ryssland, i Odessa/Ukraina, i Järna/Sverige, i Budapest/Ungern, i Pretoria/Sydafrika, i Roncengo/Italien, och en gång i Barcelona/Spanien.

Hennes elev Barbara Kuchelmeister har fortsatt med kurserna i Italien. Hennes elev Elma Pressel ger sedan 2015 kurser i Taiwan och Thailand.