De första kurserna, som ännu hölls under Simeon Pressels livstid, brukade vara i sex dagar och hållas öppna så att nybörjare undervisades tillsammans med framskridna deltagare. Gretl Stritzel fortsatte efter denna modell från 1981 fram till 2000.

Hon gav sina kurser dels hemma hos sig, dels i Frankrike och Spanien. Men framför allt har hon uppmuntrat sina framskridna elever till att själva ge denna speciella terapi vidare. Således har många genom henne fått impulsen att ge kurser i sina respektive hemländer: till att börja med i Frankrike och Spanien, sedan från Spanien till Sydamerika och Portugal, och via andra elever i Tyskland, Finland och Polen.

Hon har alltid med engagemang stöttat sina undervisande elever och erbjudit dem råd via brev och telefon så att flera av dem kunnat bygga upp regelrätta massageskolor. Här skall nämnas Skolan för Strömningsmassage i Berlin (Dorothea Friemel blev av Gretl Stritzel insatt som efterträdare), och Instituto Hygiea i Plasencia (med Frauke Elsner och Dr. med. Florencio Herrero). I Frankrike har idag flera lärare organiserat sina kurser i ett kollegium. Utgående från Kassel har Erdmuthe och Rainer Werthmann gett kurser under många år, inte minst i Finland tillsammans med Franziska Wassermeyer. I Offenburg uppstår idag en ny skola genom Annette Robert, som en förgrening från Instituto Hygiea. I de nyare skolorna har det visat sig vara fruktbart att låta en fortbildning i denna massage pågå under tre år, men alltid i moduler på en vecka, ca tre till fyra per år.

Den massagerörelse och kursverksamhet som har utvecklats på detta sätt, är fortfarande uppbyggd kring ”planeterna som våra lärare”, och är buren av en vilja att tjäna och att sträva efter antroposofisk utveckling. Men i detaljerna kan tillvägagångssättet skilja mellan de olika skolorna, både inom Gretl Stritzels riktning och mellan Gretl Stritzels och Lies Pressels elever.