Alvin Paavig, 2010
Bild: David Paavig, 2010

Som ung (1922) fick dr. Pressel en gång en serie massagebehandlingar och därmed impulsen att senare befatta sig med massage. Han studerade medicin, blev läkare med naturmedicin och senare homeopati som specialitet och gjorde sitt praktikum i Jena på en klinik för naturmedicin. Sin doktoravhandling skrev han över syfilis.
På hans första mottagning i Bayreuth from. 1933 masserades redan de flesta patienter på ryggen, antagligen också i sidoläge (se bild).