"Kärt barn har många namn," säger ordspråket. På dr. Pressels tid talade man helt enkelt om "massagen", och när han ombads att ge ett tydligare namn slog han ifrån sig. Bestämt avvisade han förslaget "Presselmassage", som tycktes honom alldeles för personligt och dessutom skapar missförstånd angående greppkvaliteten (pressande grepp). Ordet "Strömningsmassage" tyckte han lika litet om som "dynamisk" eller "rytmisk massage", eftersom "en massage som inte är både strömmande, dynamisk, rytmisk och..., inte kunde vara någon bra massage och varje namn verkar begränsande". Eftersom dr. Pressel var mindre intresserad av sådana formaliteter, befann sig hans efterföljare efter hans död i ett dilemma av ett mycket stort frirum. Namnet "Massage enligt dr. Pressel" är visserligen mycket omständigt men åtminstone sakligt korrekt och tillmötesgår dr. Pressels synpunkter.