Een geliefd kind heeft vele namen" zegt een zweeds spreekwoord. Zolang Dr. Pressel leefde sprak men van „de massage" en als hij om een duidelijkere benoeming gevraagd werd ging hij er niet op in. Definitief wees hij Presselmassage af wat hem veel te persoonlijk voorkwam en ook tot verkeerde voorstellingen zou kunnen voeren (pressende grepen). De naam „Strömungsmassage" beviel hem net zo min als „dynamisch" en "rythmisch", „omdat een massage, die niet stromend, dynamisch en „rythmisch" is, geen goede massage zijn kan", zo zijn mening.

Aangezien Dr. Pressel zich voor zulke formaliteiten weinig interesseerde, stonden na zijn dood zijn navolgers voor het dilemma van een zeer grote keuze-vrijheid! De naam „Massage naar Dr. Pressel" is wel wat omslachtig, maar toch zakelijk juist en komt het meeste overeen met zijn gezichtspunten.