In de jaren 1950 – 1958 was Pressel meermaals in Holland bij Dr. Lievegoed (1905 - 1992) ter verdieping der anthroposophisch-medische werkwijze. De door Dr. Lievegoed uitgewerkte wetenschap over de zeven planeten-kwaliteiten werd al gauw tot geestelijke kern der massage. Op patiënten-avonden trachtte Pressel aan zijn toehoorders iets van hun wezen over te brengen, waarbij hij twee zich in tegenstelling staande karakters per avond schilderde. Hier is te denken aan de anthroposophische visie van de planeten-krachten, die in wezenlijke elementen in natuur en mens als een kosmische zevenheid hun uitwerking vinden. Hun verschillende stemmingen kan men in de massage laten vloeien (dus geenszins astronomisch of astrologisch). Pressel streefde een oefenend-bewust handhaven der verschillende greepkwaliteiten aan. Hij sprak over de planeten als „leraren“.

Foto: Privat, 1989
Foto: Privaat, 1989

In 1958 kwam door de samenwerking met Elisabeth van Schouwen (1929 - 2021, de latere Lies Pressel ) een nieuw element in zijn behandeling. Zij stelde hem voor, zijn massage enkele grepen uit de massage van Dr. Margarethe Hauschka (1896 - 1980) toe te voegen. Dit werd door Pressel graag opgepakt. Door haar opleiding in deze massage had Lies Pressel therapeutische ervaringen verzameld en zag, dat Pressel bijna alleen werkte met greepkwaliteiten die onder masseuren als „friktionen“ toegepast worden, dat wil zeggen: met de vingertoppen. Deze werking is diep en wekkend, heeft een duidelijke betrekking tot de zoo genaamde bovenzonnige planeten. De onderzonnige planeten werken meer in de omhullende en stromende grepen van Dr. Hauschkas massage. Deze kwaliteiten kwamen dus, van dit moment aan, mede dragend in Pressels praktijk, waardoor de behandeling wezenlijk langer werd.

In Bayreuth werden vaak circa 30 patiënten per dag behandeld. De behandeling werd zeer doelgericht uitgevoerd. Het ging daarbij ook altijd om een snel doorschouwen van de akute gezondheidstoestand. Pressel had een eminente begaafdheid tastend in het weefsel het wezen en daarmee het wezenlijke waar te nemen voor de diagnose en daaruit de verdere behandeling te kiezen. Dat was een door en door heldere, bewuste aktiviteit, verre van iedere vorm van „atavistische helderziendheid“.