Lies Pressel werd in meerdere cursussen door Olga Smits (die overigens in de jaren voor de oorlog meermaals bij Dr. Pressel gehospiteerd had) in de rythmische massage van Dr. med. Margarethe Hauschka opgeleid. Deze cursussen vonden plaats op Schloss Bingenheim en in Stuttgart. In deze tijd was er nog geen school voor Hauschka-massage in Boll, maar in de kring om Dr. Hauschka leefde de sterke wens, een school en daarmee samenhangend een opleidings-mogelijkheid voor kunstzinnige therapie in het leven te roepen. Pressels werkmethode was hier niet onbekend, werd echter afgewezen. Men vond het niet therapeutisch, door een massage ook het astraallichaam en het Ik van de patiënt aan te spreken. Lies Pressels medewerking bij Pressel werd dan ook niet begrepen in deze kring. Hauschka zelf schatte Pressel zeer. Dit voerde in 1978 eenmaal tot een uitnodiging van Hauschka, zijn planeten-voordracht voor een afsluitende groep leerlingen te houden, wat hij graag aanvaarde. Hauschka uitte daarna de wens, dat hij dat in de toekomst bij elke afsluitende groep zou doen. Deze wens werd door het collegium van Hauschka niet ten uitvoer gebracht, zodat het bij deze ene keer bleef! 

Hauschka en Pressel, beide masserende artsen, stonden elkaar in hun dienende, beschijdene, maar ook kunstzinnig-spirituele karakter menselijk zeer na: ze stierven beide in 1980.