Vanaf 1986 begon Lies Pressel ook met het geven van cursussen. Ze vat haar ervaringen 2010 als volgt samen: