Az ötvenes években Dr. Pressel többször is járt Hollandiában Dr. Bernard Lievegoed-nál (1905 - 1992), akin ek segítségével egyre jobban elmélyülhetett az antropozófia tudományában. Az ott megszerzett – kifejlesztett tudása pl. a hét bolygó minőségéről, azok tulajdonságairól hamarosan beépült a masszázs szellemi alapjába. Páciensekkel való esti beszélgetéseken  szívesen mesélt nekik lényük egyes tulajdonságairól, melyeket legtöbbször két “egymással ellentétes” jellemű bolygó összehasonlításával világított meg. Itt antropozófus tekintetben értjük a bolygó erőket, amelyek a temészetben éppúgy, akár az emberben, igen jelentős szerepet játszanak egy kozmikus hetesség formájában, és ezeket  a bizonyos hatású hangulatokat (erőket) bele lehet foglalni a masszázsba. ( Fontos, hogy értsük, itt nem asztrológiáról, vagy asztronómiáról van szó). Dr. Pressel mindig úgy beszélt a bolygókról, mint tanító erők forrásáról, amelyek megalapozták a masszázson belül bizonyos fogásminőségek gyakorlatias és tudatos kultiválását.

Foto: Privat, 1989
Fénykép: Magán, 1989

1958-ban az Elisabeth van Schouwen-nel (1929 - 2021, később második feleségével, Lies Pressel-el) végzett közös munka egy újabb elemet hozott a masszázsba. Dr. Pressel örömmel fogadta Elisabeth ötletét, miszerint a Dr. med. Margarethe Hauschka féle massázsból átvennének bizonyos elemeket a Pressel masszázs módszerének kiegészítése és harmonizálása érdekében. Lies Pressel jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkezett a Hauschka masszázs terén, és azt is megfigyelte, hogy Dr. Pressel csak az ún. “friktion” fogással, azaz csupán ujjhegyeivel dolgozik. Ennek hatása nagyon mély és ébresztő hatású, mivel a “Nap feletti” bolygóminőségeket hordozza magában. A “Nap alatti” bolygók hatása azonban inkább a ritmikus masszázs beburkoló, “felélesztő” fogásaiban találhatóak. Ezek az új “minőségek”ekkor jelentek meg Dr. Pressel praxisában, és így a kezelések időtartalma is lényegesen meghosszabbodott.

Bayreuthban nem ritkán naponta akár 30 páciens is kapott kezelést, tehát a masszázst nagyon céltudatosan kellett végezni. A legfőbb cél mindig az egészségi állapotról való gyors és átfogó kép megalkotása volt: ehhez Dr. Presselnek rendkívüli tehetsége volt, már a szövetek tapintásán keresztül képes volt megtapasztalni a páciens lényét, felállítani a diagnózist, a legfontosabb tudnivalókat, és a további kezeléseket mindig erre az alapra építette fel. Az egész egy nagyon éber, és tudatos akarati folyamatra támaszkodott, amely igen távol állt mindenféle “atavisztikus” látástól.