Foto: Privat, 1960
Bild: Privat, 1960
Bild: Privat, 1972

Den tyske läkaren Dr. med. Simeon Johannes Pressel (1905-1980) har utvecklat sin massage under flera årtionden av dagligt arbete till att bli ett instrument för att ställa diagnos, att bota och inte minst att förebygga. Hans inspirationskälla var Rudolf Steiners antroposofi. Idag utövas denna massage lite i det tysta men dock på många ställen och på olika sätt.

De här följande länkarna är skrivna som ett stycke och uppdelade mest för läsbarheten.